352. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 750€ Και κατόπιν παραγγελίας +20%.

351. Deux pièces. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: Φόρεμα 650€ , Μαντό 450€. Και κατόπιν παραγγελίας +20%.

350. Deux pièces. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 1150€  Και κατόπιν παραγγελίας +20%.

349. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 700€  Και κατόπιν παραγγελίας +20%.

348. Deux pièces. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 700€

347. Deux pièces. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 650€

346. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 850€

345. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 950€  Και κατόπιν παραγγελίας +20%.

344. Deux pièces. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 900€

343. Deux pièces. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 700€