331. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 750€

333. Deux pièces. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 850€ Και κατόπιν παραγγελίας +20%.

334. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 1050€

335.  Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή Φόρεμα: 850€. Και κατόπιν παραγγελίας +20%.

336. Trois pièces. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 1250€

337.  Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 750€

338. Deux pièces. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: Φόρεμα 850€ Και κατόπιν παραγγελίας +20%. Ρόμπα Unique 650€.

339. Διατίθεται στο atelier (Ρόμπα μόνο). Tιμή: 650€

340. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 750€

341. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 650€  Και κατόπιν παραγγελίας +20%.

342. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 700€

343. Deux pièces. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 700€

344. Deux pièces. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 900€

345. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 950€  Και κατόπιν παραγγελίας +20%.

346. Διατίθεται στο atelier σε 42-44 (small). Tιμή: 850€

page  3  of  4